דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

פסקי דין

טיולים מאורגנים

מהו "טיול מאורגן"

המונח הפופולרי "טיול מאורגן" מתייחס בדר"כ לסיור בחו"ל, המאורגן על ידי סוכנות נסיעות (או מארגן אחר), ואשר כולל בתוכו את כל (או מרבית) סידורי הנסיעה: טיסות, העברות, אוטובוסים, בתי מלון, ארוחות (או חלקן), הדרכה (או ליווי) וטיפול בכל האספקטים המינהליים של הסיור.

הטיול המאורגן מוצע בדר"כ לקהל הרחב ביוזמת מארגן הטיול, או שהוא מוזמן על ידי קבוצת אנשים המבקשת ממארגן או מסוכן נסיעות לארגן את הטיול עבורה.

חלק ניכר מהטיולים המאורגנים מוצעים לציבור באמצעות חוברות המפרטות מסלולים שונים. באותן חוברות מקובל לכלול תנאי התקשרות וכן לפרט מה כלול במחיר הטיול ומה אינו כלול במחיר הטיול.

בחקיקה ישראלית לא קיימת הגדרה למונח "טיול מאורגן", אם כי תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א 2000 הגדירו את המונח "חבילת תיור":

"'חבילת תיור'- צירוף של שניים או יותר משירותי נסיעות או שירותי הסעת תיירים, ולרבות שירותי מורה דרך, הנמכר או מוצע למכירה במחיר כולל, ושהוא לתקופה של יותר מעשרים וארבע שעות או שנכללה בו לינת לילה, למעט שירות שלקוח נקב לגביו את נותן השירות במפורש ושהוזמן ביוזמתו לפי תכנית או פרטים שהוא הכין וביקש;"

מונח זה לפי תוכנו מתייחס גם למונח הפופולרי "טיול מאורגן", ולגביו נקבעו בתקנות כללי גילוי נאות.

מלווה הקבוצה

בין השנים 1990 - 1997 חלו תקנות שרותי תיירות (מלווי קבוצות לחו"ל), התש"ן - 1990 (ק"ת התש"ן, 324 (חוברת 5245)), אשר הסדירו את פעילותם של מלווי קבוצות. התקנות פורסמו ביום 30.1.1990 ותוקנו ביום 23.7.91 בתקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (תיקון), התשנ"א 1991 (ק"ת תשנ"א, 1122 (חוברת 5376)).

תקנות אלו חייבו העמדת מלווה בעל רשיון בכל סיור לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות (תקנה 2 כפי שתוקנה בשנת 1991). חובת העמדת המלווה היתה מתחילת תכנית הסיור בארצות שמחוץ לישראל ועד לסיומה (תקנה 3).

התקנות התיחסו אל מלווה הקבוצה כמי שאחראי לניהול הסיור וטיפול בבעיות ארגוניות שלו, ולא כמדריך (הגדרת "מלווה קבוצה" בתקנה 1). גישה זו מתיישבת היטב עם איסור הדרכה החל במדינות רבות בעולם, על מי שאין בידיו רשיון מתאים מטעם אותה מדינה.

מכל מקום, תקנות אלו בוטלו החל ביום 20.7.1997 (בתקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ"ז - 1997 (ק"ת התשנ"ז, 451 (חוברת 5815)) ואין הן חלות יותר.