דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

פטור לעובד זר תקנות עובדים זרים סדרי הכניסה לישראל סמכויות שר הפנים פטורים מיוחדים תקנות הכניסה לישראל חוק הכניסה לישראל חידושי חקיקה פסקי דין

כניסה לישראל

אשרות כניסה ורשיונות ישיבה

על פי דיני מדינת ישראל, כניסתם של מי שאינם אזרחים ישראליים צריכה להתבצע על פי אשרת עולה או על פי אשרה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952.

יש להבחין בין כניסה לישראל לבין ישיבה בישראל. כניסה לישראל היא אקט חצית הגבול, ואילו הישיבה בישראל הינה השהות בישראל. הכלל הוא כי כניסה לישראל מחויבת באשרה ואילו הישיבה בישראל מחויבת ברשיון-ישיבה.

חוק הכניסה לישראל, תשי"ב 1952 מונה את כל סוגי האשרות ורשיונות הישיבה הקיימים. רשיונות הישיבה מתחלקים לארבעה סוגים עיקריים:

  1. אשרה ורשיון מעבר (סעיף 2(א)(1) לחוק);

  2. אשרה ורשיון ביקור (סעיף 2(א)(2) לחוק);

  3. אשרה ורשיון לישיבת ארעי (סעיף 2(א)(3) לחוק);

  4. אשרה ורשיון לישיבת קבע (סעיף 2(א)(4) לחוק);

  5. רשיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רשיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה (סעיף 2(א)(5) לחוק);

להלן טבלה המפרטת את סוגי הרשיונות:

 

התקופה ההתחלתית המקסימלית לגביה ניתן הרשיון

סך ההארכות המותרות לסוג רשיון זה (בנוסף לתקופה ההתחלתית)

סימול האשרה והרשיון

אשרה ורשיון לישיבת מעבר

5 ימים

10 ימים

 

אשרה ורשיון לישיבת ביקור

3 חודשים

שנתיים.

---

לגבי עובד זמני, ניתן להאריך את תקופת הרשיון לתקופות שלא יעלו על 5 שנים בסה"כ (הארכה ראשונה לא תעלה על שנתיים וכל הארכה נוספת לא תעלה על שנה אחת). לאחר מכן, ניתן להעניק מחדש או להאריך את תוקף הרישיון לתקופות של שנה בכל פעם "אם נתקיימו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומה של העובד הזר לכלכלה, למשק או לחברה".

בנוסף, במקרה של עובד זר הנותן טיפול סיעודי, ניתן להאריך את הרשיון לתקופות נוספות של שנה בכל פעם, בתנאים מסוימים.

(חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג - 2003).

(חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד - 2004).

ב

אשרה ורשיון לישיבת ארעי

3 שנים

לא מוגבל, ובלבד שכל הארכה לא תעלה על שנתיים.

א

אשרה ורשיון לישיבת קבע

לצמיתות

 

 

תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד 1974 מונות מספר סוגי מישנה של רשיונות ישיבה מסוג ביקור ("ב") או ארעי ("א"):

עולה בכח (א/ 1) (תקנה 6(א));

תלמיד (א/ 2) (תקנה 6(ב));

איש דת (א/ 3) (תקנה 6(ג));

קרוב (א/ 4) (תקנה 6(ד)) סוג זה מיועד עבור בן זוג או ילד קטין של מי שקיבל אשרה ורשיון מסוג א/2 או א/3;

ארעי כללי (א/ 5) (תקנה 6(ה));

עובד זמני (ב/ 1) (תקנה 5(א));

תייר (ב/ 2) (תקנה 5(ב));

נכנס מסופק (ב/ 3) (תקנה 5(ג)) אשרה ורשיון אלו מיועדים לאנשים אשר מעמדם לענין הכניסה לישראל והישיבה בה איננו ברור. תוקפם המקסימלי של אשרה ורשיון מסוג זה הוא חודש;

מתנדב (ב/ 4) (תקנה 5(ד)).

טפסי בקשה ודברי הסבר לגבי הגשת הבקשות והתנאים המוקדמים ניתן לקבל בשירות הטפסים הממשלתי:

http://forms.gov.il/tfasim/homepage.aspx