דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב- 1972

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א- 1971, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אנו מתקינים תקנות אלה:

קביעת רשות מוסמכת לפי סעיפים 6, 7(3), 9 ו- 10

1.         הרשות המוסמכת בישראל לענין סעיפים 6, 7(3), 9 ו- 10, לחוק היא משטרת ישראל.

קביעת רשות מוסמכת לפי סעיף 7(1)

2.         הרשות המוסמכת בישראל לענין פיסקה (1) לסעיף 7 לחוק היא שר הפנים או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה.

מתן הודעות

3.         (א) הקברניט יודיע על מעצרו של אדם בכלי-טיס ועל סיבת המעצר למשטרת ישראל במישרין או, אם נבצר ממנו הדבר, באמצעות מיתקן פיקוח שעמו יש לו קשר אלחוטי.

(ב) נחת כלי-טיס או עומד הוא לנחות בישראל, יודיע הקברניט למשטרת ישראל על הורדת אדם או מסירתו לפי סעיפים 8 או 9 לחוק במישרין או, אם נבצר ממנו הדבר, באמצעות מיתקן פיקוח שעמו יש לו קשר אלחוטי.

(ג) נחת כלי טיס או עומד הוא לנחות מחוץ לישראל, יודיע הקברניט למשטרת ישראל, על הורדת אדם או מסירתו לפי סעיפים 8 או 9 לחוק במישרין או, אם נבצר ממנו הדבר, באמצעות הבעלים של כלי הטיס או שוכרו, ואם אף דבר זה אינו אפשרי - בכל אמצעי סביר ומהיר אחר.

השם

4.         לתקנות אלה ייקרא "תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), התשל"ב- 1972".

ט"ז בשבט התשל"ב (1 בפברואר 1972)

שמעון פרס            יעקב ש. שפירא

שר התחבורה            שר המשפטים