דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה נאות מרפא עתיקות ומוזיאונים גני שעשועים גנים לאומיים חוף ים קזינו ובתי הימורים כנסים מיצגים פסטיבלים ומופעים רכיבה על סוסים אולמי שמחות יערות מסעדות בריכות ופארקי מים גני חיות קיטנות

יערות

פקודת היערות, חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט - 2008, ס"ח 2190 התשס"ט, 82 (16.11.2008)

בתיקון לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, נקבע כי מוסד תכנון לא יאשר תכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה על עצים בוגרים. החוק תיקן אף את פקודת היערות, על ידי תיקון סעיף 15 שבו נקבע כי פקיד היערות לא ייתן רשיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, אלא לאחר שהונחה דעתו כי יינטעו עץ או עצים אחרים במקומם.

בג"צ 288/00 אדם, טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח' נ' שר הפנים ואח', פ"ד נה (5) 673

דיון בתכנית מיתאר ארצית ליער ולייעוד, מס' תמא/ 22 ושאלת הפקדתה של תוכנית מפורטת שעניינה יעודי הקרקע, השימושים וחלוקתם בהתאם לתכנית תמא 22 ופעילות יערנית מתוכננת.

נפסק:

"סעיף 5.ב. לתמא 22 קובע כי נטל הוא המוטל על הרשויות לערוך תוכניות מפורטות, וכי קיומן של תוכניות מפורטות הוא תנאי מוקדם לביצועה של תמא 22. לשון אחרת: באין תוכניות מפורטות על-פי דין, חל איסור על כל אדם ועל כל גוף לעשות פעילות מן הפעילויות המנויות בתמא 22. בעיקר אמורים הדברים, כמובן, בפעילויות יער וייעור...".

בית המשפט הוציא צו האוסר על קק"ל לעסוק בפעילויות יער וייעור, וקצב 6 חדשים כתקופת מעבר, באופן שהצו יחול בחלוף 6 חודשים מיום שימוע פסק הדין.