דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

צו התובלה האווירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), תשכ"ה - 1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק התובלה האוירית, תשכ"ב - 1962, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.         בצו זה -

"תובלת פנים" - תובלה אוירית שמקומות היציאה והיעוד שלה נמצאים, לפי תנאי ההסכם בין הצדדים, בשטחה של ישראל ולא הוסכם בו על חניה מחוץ לישראל;

"תובלה קבוצתית" - תובלת פנים של קבוצה;

"קבוצה" - שני בני אדם או יותר המשתתפים בצוותא בתובלה קבוצתית;

"כרטיס קבוצתי" - כרטיס נסיעה או כרטיס כבודה כמשמעותם באמנה שניתן על ידי מוביל לקבוצה.

כרטיס קבוצתי

2.         בתובלה קבוצתית, בהעדר דרישה מפורשת של נוסע בקבוצה להוצאת כרטיס נסיעה או כרטיס כבודה אינדיבידואלי, רשאי מוביל להוציא כרטיס קבוצתי לכל הקבוצה במקום כרטיס נסיעה וכרטיס כבודה אינדיבידואלי לכל נוסע.

רשימת שמות משתתפי הטיסה הקבוצתית

3.         בכרטיס קבוצתי יצויינו מקומות היציאה והייעוד, ותצורף אליו רשימת שמות המשתתפים בקבוצה.

מכירת כרטיס קבוצתי

4.         כרטיס קבוצתי יימסר על ידי המוביל לאחד המשתתפים בתובלה הקבוצתית או לנציגו, ודין מסירתו כאמור כמסירת כרטיס נסיעה וכרטיס כבודה לכל אחד ממשתתפי הקבוצה.

השם

5.         לצו זה ייקרא "צו תובלה אוירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), התשכ"א - 1965".

י"ט באדר א' התשכ"ה (21 בפברואר 1965)

ישראל בר-יהודה

שר התחבורה