דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה - 1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א ו - 37(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1. בתקנות אלה, "חוזה אחיד"- כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982.

הגודל המזערי של האותיות

2. גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד יהיה 2 מילימטרים.

אופן כתיבה

3. בחוזה אחיד-

(1) האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות;

(2) צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר שעליו הן כתובות;

(3) הרווח בין השורות לא יפחת מגודל האות בשורה;

(4) האותיות בשורות לא תיגענה אחת בשניה.

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

מיכה חריש

שר התעשיה והמסחר