דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של פרוטוקולים לתיקון אמנת ורשה), התשנ"ז- 1997  

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980 (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

כניסה לתוקף

1.         הפרוטוקול הראשון והפרוטוקול השני כהגדרתם בחוק (להלן - הפרוטוקולים), נכנסו לתוקף לגבי מדינת ישראל ביום כ"ה בשבט התשנ"ו (15 בפברואר 1996).

הפקדה

2.         העתקי הפרוטוקולים, בשפה האנגלית, מופקדים לעיון הציבור במחלקת אמנות של משרד החוץ בירושלים ובמחלקה ליחסים בין-לאומיים של מינהל התעופה האזרחית בנמל התעופה בן-גוריון.

פרסום

3.            הפרוטוקולים יפורסמו בתרגום לשפה העברית בכתבי אמנה.