דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תנאי העסקה פסקי דין רישוי תקנות הסוכנויות תיקון תקנות הסוכנויות גילוי נאות

תקנות אלה פקעו   These Regulations Expired

תקנות שירותי תיירות (סוכנויות) (תיקון מס' 2), התשס"א 2001 ©

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 11, 20 ו- 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו 1976 , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 31

  1. בתקנה 31 לתקנות שירות¨ תיירות (סוכנויות), התשס"א 2000, במקום "עד יום י"א באב התשס"א (31 ביולי 2001)" יבוא "עד יום ט"ז בכסלו התשס"א (31 בדצמבר 2001)".

    תחילה

  2. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באב התשס"א (1 באוגוסט 2001).

ו' בתמוז התשס"א (27 ביוני 2001)

רחבעם זאבי

שר התיירות

© התקנות פורסמו בק"ת התשס"א, עמ' 931 (חוברת 6115 מיום 12.7.2001).

ס"ח התשל"ו, עמ' 228.

¨ השיבוש בשם הוא במקור. כנראה צ"ל "שירותי" (הערה שלי, ר.ג.).

ק"ת התשס"א, עמ' 70 ועמ' 729.