דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה עליה וירידה מהמטוס אובדן כבודה איחור בטיסה מניעת הנזק ייחוד העילה שבירת תקרת אחריות מסירת הודעה על נזק סמכות השיפוט התיישנות הטסת נשים בהריון אוכל בטיסה מי שאינו מוביל סיכול טעויות בכרטיס טיסה טיסות שכר חוק הטיס ותקנות הטיס פרוק חברות תעופה תנאי תעסוקה שונות

הטסת נשים בהריון

ת"ק 7398/03  מלמד לאה נ' קשרי תעופה (לא פורסם) (פס"ד מיום 3.12.03)

התובעת, בשבוע ה- 35 להריונה, רכשה אצל הנתבעת כרטיס טיסה לפריס בישראייר ובחזרה בארקיע. בטופס הזמנה שקיבלה התובעת מהנתבעת "צוין כי "...נזכיר כי ישנן חברות תעופה אשר לא מטיסות נשים בהריון מעל שבוע 26 ללא אישור רפואי".

התובעת פעלה בהתאם להנחיית הנתבעת והחתימה את הרופא המאשר את טיסתה.

עם הגיעה לנמל התעופה סרבה חברת התעופה לעלותה לטיסה, מאחר שמדיניותה היא שלא להטיס כלל נשים החל בשבוע ה- 32 להריון. "נציגת הנתבעת בשדה התעופה הבהירה לתובעת ולבעלה כי מדיניותה של ארקיע הינה לאפשר טיסתן של נשים בהריון עד לחודש התשיעי להריונן, אולם אין היא מתחייבת כי אכן תתאפשר טיסתם חזרה, שכן הדבר תלוי בנציגי ארקיע הנמצאים באותה עת בשדה התעופה".

התובעת ובעלה נאלצו לרכוש כרטיסי טיסה באל על והם תבעו את עלותם ואת אובדן כרטיסי רכבת וכן הוצאות הנסיעה הנוספות לנמל התעופה. בנוסף נתבע פיצוי בגין עגמת נפש.

קשרי תעופה שלחה הודעה לצד ג' לחברת התעופה ישראייר. "ישראייר טענה כי "יוניטל בע"מ" שמשה כחתם הטיסה, אשר רכשה את כל כרטיסי הטיסה בטיסה , וכי ידוע היה ליוניטל שישראייר אינה מטיסה נשים החל מהשבוע ה- 33 להריונן. כן הוסיפה וציינה ישראייר כי הדבר אף מצוין במפורש באתר האינטרנט שלה הפתוח לכל".

נפסק (כב' השופט יחזקאל הראל ):

 1. "התובעת הוטעתה על ידי הנתבעת הן בעת ביצוע ההזמנה והן בעת שביקשה לברר, בשדה התעופה, האם תוכל לשוב לארץ עם ארקיע".

 2. "לאור האמור לעיל, אני מקבל את תביעת התובעת במלואה, למעט הפיצוי בגין עגמת נפש, המועמד על סך של 750 ₪. אשר על כן, סך כל הפיצוי הנפסק לתובעת הינו סך של 5,300 ₪ ועל הנתבעת לשאת בפיצוי זה".

 3.  באשר להודעה לצד שלישי - לא שוכנעתי כי הנתבעת פעלה כסוכן נסיעות מיומן, שכן לא וידאה באילו תנאים מטיסה ישראייר נשים בהריון".

 4. "הנתבעת הניחה כי כל חברות התעופה מאפשרות הטסת נשים בהריון, כפוף לאישור רפואי, הנחה שהוכחה כשגויה, ולו גם על סמך החוזר שהוצא על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (אשר הוגש על ידי הנתבעת עצמה) וממנו עולה כי קיימות מספר חברות תעופה, אשר אינן מוכנות להטיס נשים הנמצאות בסוף תקופת ההריון".

התביעה התקבלה ולתובעת נפסקה השבה מלאה של כל הוצאותיה בצרוף פיצוי בגין עגמת נפש בסך 750 ₪. ההודעה לצד ג נדחתה והנתבעת חויבה לשלם לצד ג' הוצאות בסך 500 ₪. 

ת"א (חיפה) 20626/02 חוסין גאלב ואח' נ' יוניטל תיירות ותעופה בע"מ ואח' (לא פורסם) (פס"ד מיום 16.504)

ארבעת התובעים הם בני משפחה אחת אשר יצאו במסגרת חבילת תיור לטורקיה. "לאחר עלית התובעים למטוס בדרכם חזרה לישראל, פנתה הדיילת לתובעת מס' 2 וביקשה ממנה לרדת מהמטוס בשל היותה בהריון. קב"ט המטוס בקש לראות אישור רפואי המתיר לתובעת מס' 2 לטוס ומשלא הוצג לו אישור כאמור נאלצו התובעים לרדת מהמטוס". התובעת פנתה לבית חולים מקומי, קיבלה אישור רפואי וחזרה לישראל בטיסה סדירה (לאחר רכישת כרטיסים).

"הם תובעים פיצוי בסך 40,000 ש"ח, מתוכו 934$ בגין הכרטיסים, 80$ בין הבדיקה הרפואית, 50$ עבור הוצאות נסיעה והיתרה בגין עוגמת נפש".

הנתבעת מס' 2, סוכנות הנסיעות מבקשת לדחות את התביעה נגדה מחוסר יריבות.

מבחינה דיונית, הוסכם שעובדתית הנתבעות לא ידעו על ההריון וינתן פס"ד מנומק על בסיס סיכומים בכתב.

נפסק (כב' השופט אברהם אליקים ):

 1. "הארוע שבגינו הוגשה התביעה – הורדת התובעת ממטוס לפני הטיסה ולאחר שהיא כבר ישבה בו, יוצר חזית ישירה בין התובעת לבין המוביל האווירי. התובעים בחרו משום מה שלא לתבוע את המוביל אלא את סוכן הנסיעות ומארגן חבילת התיור, בבחינת "חיפוש האבידה מתחת לפנס" אלא שכידוע הפתרון הקל אינו בהכרח הפתרון הנכון. בדרך פעולה זו השמיטה התובעת את הבסיס העיקרי לתביעתה...".

 2. "...משבחרו התובעים בדרך דיונית של סיכומים בכתב כאשר כתב התביעה הינו נעדר פרטים בנושא הרי שגם לא ניתן לקבוע כי הנתבעים או מי מהם היה צריך לדעת על עובדת התובעת בהריון...".

 3. "...דרישה של מוביל אווירי לפיה על אשה בהריון בשלב מתקדם להריונה לטוס רק לאחר קבלת אישור רפואי הינה דרישה סבירה וראויה ולמעשה התובעים אינם מלינים כנגד כך...".

 4. "...קיומה של חובת זהירות ספציפית תקבע בהתאם לשאלה על מי החובה לספק את המידע. האם על הנוסעת אשר נמצאת בהריון....או שמא חובה על נותן השרות כבענין שבשגרה ליידע כל נוסעת בדבר הצורך בהשגת אישור רפואי...".

 5. "ניתן ללמוד על היקף ומהות המידע שעל סוכנות הנסיעות לספק מעיון בתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג – 2003. תקנה 3 לתקנות קובעת את "פרטי המידע שחובה על סוכנות נסיעות לגלותם". נתונים כגון: "(א) מקומות הלינה, שמותיהם, וכן דירוגם או רמתם, מעניהם וכן מספרי הטלפון שלהם; (ב) מסלולי טיול ואתרי ביקור; (ג) אמצעי תחבורה בישראל בחוץ לארץ, לרבות טיסות פנים ואמצעי תחבורה יבשתיים או ימיים, וכן זהות מוביל או המארגן בטיסות לרבות טיסות שכר; (ד) מספר הארוחות בכל יום; (ה) תנאים והמועדים שבהם רשאית סוכנות הנסיעות לבטל את חבילת התיור" וכן נתונים בדבר המחיר ותנאי התשלום".

 6. "לדעתי חובה על נוסעת הנזקקת לשרותי טיסה ליידע את נותן השרות באמצעותו נרכש כרטיס הטיסה על עובדת היותה בהריון בחודש מתקדם. הנני סבור כי בשל העובדה כי מדובר בטיסה אוירית אשר טומנת בחובה סיכון לנוסעת ולפרי בטנה בהתקיים תנאים מסוימים – הרי שיש לראות חובה זו כדומה לחובת מבוטח שחייב לידע את המבטח בדבר סיכון אפשרי. חובה זו תועבר לכתפי נותן השרות רק אם במהלך ההתקשרות היה עליו לדעת על ההריון, כגון בשל אמירות או מצגים שנעשו בטרם ההזמנה. משבחור התובעים להסתיר את עובדת ההריון – גם אם בתום לב – הרי שאין לתובעת אלא להלין כנגד עצמה בשל העובדה כי נאלצה לקיים את דרישות המוביל האוירי, דהינו להמציא אישור רפואי".

 7. "התובעת היתה חייבת ליידע את סוכן הנסיעות בטרם הזמנת כרטיסי הטיסה כי היא נמצאת בהריון בחודש מתקדם, קל וחומר שהיה עליה לעשות כן כשהזמנת הכרטיס נעשתה לא על ידה ושלא בנוכחותה".

 8. "לא מצאתי כל אחריות על סוכנות הנסיעות הנתבעת מס' 2 או של משווקת חבילת התיור הנתבעת מס'  1".

התביעה נדחתה והתובעת חויבה לשלם לכל אחד מהנתבעים שכ"ט בסך 2,500 ש"ח בצרוף מע"מ.