דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה עליה וירידה מהמטוס אובדן כבודה איחור בטיסה מניעת הנזק ייחוד העילה שבירת תקרת אחריות מסירת הודעה על נזק סמכות השיפוט התיישנות הטסת נשים בהריון אוכל בטיסה מי שאינו מוביל סיכול טעויות בכרטיס טיסה טיסות שכר חוק הטיס ותקנות הטיס פרוק חברות תעופה תנאי תעסוקה שונות

נזק במהלך עליה למטוס (סעיף 17 לאמנת ורשה)

סעיף 17

המוביל אחראי לנזק שנגרם במקרה של מות, פציעה, או כל חבלה גופנית אחרת של הנוסע אם התאונה שגרמה לנזק אירעה בתוך כלי הטיס או תוך כדי כל פעולת עליה לתוכו או ירידה ממנו.

ת"א 37654/89 אל על נתיבי אויר לישראל ואח' נ' "גת" שירותי אוטובוסים (1977) בע"מ, פ"מ תשנ"ב (ד) 40.

אל על תובעת שיפוי מאת חברת האוטובוסים אשר הפעילה את האוטובוס אשר הופעל על ידי הנתבעת ושהיה מיועד להעביר את הנוסעים מאולם היציאה בנמל התעופה בן גוריון למטוס. הנוסעת נחבלה בעת כניסה לאוטובוס ותבעה את אל על בארה"ב. אל על פיצתה את הנוסעת במסגרת הסכם פשרה, והיא תובעת מאת חברת האוטובוסים השתתפות, הן מכח היחסים שביניהם והן מכוח סוברוגציה שביושר.

נפסק (כב' השופטת ד' פלפל ):

  1. במקרה זה 2 חוקים טוענים לייחודיות העילה (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ו - חוק התובלה האווירית). "כל אחד מהחוקים בא להסדיר תחום שונה: חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בא להסדיר סיטואציה ארצית-פנימית, בעוד שחוק התובלה האווירית בא להחיל על תובלה אווירית והנובע ממנה אמנות בינלאומיות. מבחינה זו גוברת ייחודיותו של חוק התובלה האווירית וההפניה לאמנת ורשה, כשהמדובר בסיטואציה ששני דינים שונים "טוענים" לייחודיות פתירתה על ידיהם. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו שולל עילת תביעה לפי חוק התובלה האווירית, אלא לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בלבד. זה, מחד גיסא, מיד על רצון המחוקק לפתור "מצבי פנים" ומאידך גיסא, אין זה שולל הסתמכות על דין אחר, שאינו פקודת הנזיקין [נוסח חדש], שניתן לעתור מכוחו לסעד בעל גוון נזקי".

  2. "אם הנוסע עבר את הפרוצדורה של העליה למטוס, והגיע "לשליטתו" של המוביל האווירי בין בעצמו ובין על ידי כך שהמוביל האווירי העמיד לרשות העולים למטוס אוטובוס כדי להביאם בו רק למטוס ולא ליעד אחר, כי אז יש לראות בשלב זה תהליך של עליה למטוס".