דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תנאי העסקה עמלות למורי דרך אחריות לנזקי גוף תקנות מורי הדרך פסקי דין

צו הרחבה

תנאי העסקה של מורי דרך בישראל

בענף מורי הדרך קיים צו הרחבה אשר הרחיב את תחולתו של ההסכם הקיבוצי הכללי שבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגודת מורי הדרך לתיירות בישראל על כלל מורי הדרך בארץ, למעט עובדים שתנאי העסקתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים.

לפיכך, ההוראות המורחבות חלות על היחסים שבין מעסיקיהם של מורי הדרך לבין מורי הדרך.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה י"פ התשנ"ט, 1999

צו ההרחבה י"פ התשנ"ט, 4230.

צו ההרחבה י"פ התשס"א, 403

לעיון בצו ההרחבה ובהוראות המורחבות לחץ כאן.

עתירת מורי דרך בנושא דמי אבטלה

בג"צ 5857/91 עמותת מורי הדרך בישראל נ' ממשלת ישראל ואח', לא פורסם.

בעתירה זו ביקשו מורי הדרך כי המוסד לביטוח לאומי או שר העבודה והרווחה יתקינו תקנות שיש בהן כדי לשנות את התקופה המינימלית המכשירה לקבלת דמי אבטלה בידי מורי דרך, שכן לטענתם מורי הדרך אינם מגיעים לעיתים קרובות ולמעשה לתקופה המינימלית המכשירה (150 ימים) ועל כן אין הם זוכים לדמי ביטוח אבטלה. כמו כן ביקשו העותרים להפחית את דמי הביטוח.

העתירה נדחתה.

בג"צ 1747/03 שמואל בראל ואח' נ' שר האוצר ואח' (לא פורסם) (פס"ד מיום 25.12.03)

בעתירה זו ביקשו העותרים כי הסדר התגמול המיוחד המשולם למורי דרך עצמאיים בעלי רכב אשכול אשר הוכיחו כי עבדו לפחות 150 ימי עבודה שלהם על רכבם מתאריך 1.10.99 ועד ליום 30.9.00, יקבלו תגמול דומה ל'דמי אבטלה המקובלים בביטוח לאומי לגבי שכירים, יחול ם על מורי דך עצמאיים בעלי רכב אשכול אשר גילם מעל 65 שנה. תשובת המדינה היתה כי מי שעבר את גיל 65 אינו זכאי לדמי אבטלה ועל כן אין מורי הדרך שמעל גיל 65 עומדים בקריטריון שנקבע וכי מדובר באבחנה מותרת ולא באפליה אסורה. כן נטען כי חל שיהוי בהגשת העתירה וכי קיים ספק אם מתן הסיוע האמור מעוגן בדין.

נפסק (כב' השופטים א' מצא, י' טירקל וא' ריבלין ):

"בעצת בית-המשפט, ותוך שמירת זכותם להוסיף ולפעול בעיניינם כלפי הרשויות השונות, חזרו בהם העותרים מעתירתם".

"העתירה נדחית. אין צו להוצאות".

תנאי העסקה - שעות נוספות

דב"ע נד/ 2-22 חיה קושילביץ דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ ואח' (לא פורסם) (פס"ד מיום 19.12.1994).

המערערת שהיא מורת דרך מוסמכת במקצועה טענה כי עבדה אצל המשיבות בשירותי תיור לתיירים ודרשה לקבל גמול שעות נוספות בימי חול ובימי המנוחה השבועית. צו ההרחבה שניתן על ההסכם הקיבוצי הכללי ניתן לאחר ניתוק היחסים בין הצדדים.

נפסק (בערעור):

"יש לחשב את זכויותיה של המערערת (מורת הדרך, ר.ג.) לגמול שעות נוספות המושתתות על חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1951, על פי השכר התעריפי שנקבע לה. בהעדר ראיות כלשהן מטעם המשיבות בבית הדין האזורי התוצאה היא כי השכר התעריפי אשר נקבע למערערת בעד יום עבודה העולה על התחום שנקבע ליום עבודה בסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1951, נחשב כ"שכר כולל" בעד אותו יום, על פי הוראות סעיף 5 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958".

התיק הוחזר אל בית הדין האזורי לשם המשך הדיון.

תנאי העסקה - יחסי עובד ומעביד, מעמד של "משתתף חופשי" (Freelancer) - פרילנס- פרילנסר

עבל 300229/96 עמי כהן נ' "דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ ואח', פד"ע לז, 817 (פסק דין מיום 16.1.02)

המערער עבד במשך כ- 3 שנים כמדריך טיולים ולטענת המעבידים פוטר "בשל ירידה בטיב עבודתוובדין ירידה בנפח הזמנות הטיולים בגין האינתיפדה". הוא הועסק בממוצע 12 ימים בחודש בהדרכה. בין ימי ההדרכה היו לעתים תקופות הפסקה של שבוע או יותר, ולעתים ימי ההדרכה נחלקו באופן שווה על פני החודש. הוא שהה במהלך תקופה זו חודשים רצופים בחו"ל. הפניה אל מורה הדרך שבמאגר היתה טלפונית. המשיבות לא התחייבו למספר ימי תעסוקה והוא היה יכול להשיב בשלילה ע בקשה להדריך. מהבחינה המקצועית, במשך הטיול היה מורה הדרך אחראי ומדריך כראות עינו, על פי הבנתו המקצועית וללא התערבות המשיבות, אם כי הטיול התנהל במתווה הדרך שנקבע על ידי החברה. הוא היה רשאי להדרך בקביל טיולים אצל אחרים בנוסך או במקום אצל המשיבות. השכר ששולם היה לפי תעריף קבוע ולפי מספר ימי ההדרכה והשפה בה הדריך.

משפוטר, דרש להכיר בו כעובד, לקבל פיצויי פיטורים וכן את תשלום עבור שעות נוספות, עבודה בשבתות וכן תנאים סוציאליים שונים.

בית הדין האזורי קבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים ודחה את תביעתו של מורה הדרך. על כך ערער מורה הדרך בפני בית הדין הארצי לעבודה, אשר קיבל את ערעורו.

נפסק:

דעת הרב (כב' הנשיא ס' אדלר):

 1. התקיים הפן החיובי של מבחן ההשתלבות, שכן מורה הדרך השתלב בעיסוקה הרגיל של חברת "דן יונייטד טורס" (ולא "דן אגודה שיתופית לתחבורה"), שכן היא עוסקת בארגון וביצוע טיולים, ומדריך טיולים הוא גורם מרכזי בביצוע הטיולים.

 2. הוכח גם הפן השלילי של מבחן ההשתלבות, שכן המערער לא ניהל עסק משלו. עצם קבלת קומיסיון על ידי מורה דרך מחנויות או מסעדות אליהם הכניס תיירים, איננה מהווה ראיה לניהול עסק עצמאי.

 3. מורה הדרך לא היה "משתתף חופשי" (Freelancer). הגם שבעבר היה מקובל כי מעמד של משתתף חופשי יכול להתקיים רק בענף התקשורת, הרי שהוא ישים גם למבצעי עבודה אחרים, לרבות תבניות בעסקה בלתי שגרתיות. המרכיבים הבאים מצביעים על כך שמורה הדרך לא היה משתתף חופשי:

  א.    הגמישות שהיתה למורה הדרך "הצטמצמה להיבט המקצועי של הדרכת הטיול, בכלל זה תוכן ההסברים שנתן למטיילים, בחירת מסלול ההדרכה בתוך האתר אליו לקח את המטיילים ומשך השהות באתרים השונים. יש לראות את הגמישות הזאת כבטוי לפעולתו כ"בעל מקצוע" ולא כסממן של מי שהוא "חופשי" במובן של משתתף חופשי". אופן התנהלות הטיול היה קשיח. החברה קבעה את מסלול הטיול, לרבות האתרים. המסלול היה מחולק למסלול בוקר שלאחריו התקיימה ארוחת הצהרים ומסלול אחר הצהרים. החברה קבעה את שעת איסוף המטיילים ואת שעת פיזורים, את מקום איסוף המטיילים ואת המקומות בהם תתבצענה הפסקות האוכל. במהלך הטיול נעשה שימוש תדיר באמצעי תקשורת בין החברה לבין המדריך.

  ב.    מורה הדרך היה שייך לגרעין המרכזי של עובדי החברה ולא על נותני שירותים בשוליים של עיסוקה.

  ג.    העבודה היתה חייבת להתבצע באוטובוס של החברה, ומורה הדרך לא היה רשאי להביא עובד אחר במקומו.

  ד.    אמנם מורה הדרך יכול היה לקבוע את תקופות ההיעדרות לו, אולם גם בזה הוא היה מוגבל, "שכן יש להניח כי אם היה נעדר מעבודתו זמן ממושך בעונת התיירות, הוא לא היה מוזמן על ידי החברה לעבודה עם שובו "מהחופשה"".

 4. התקיים קשר חוזי והתחיבות הדדית של יחסי עבודה, על אף העובדה כי מורה הדרך היה רשאי לסרב להזמנת הדרכה, וזאת משום שעשה כן לעיתים נדירות. כך הדבר גם לגבי זכותו להדריך אצל חברה אחרת. בדיקה של מספר הימים שמורה הדרך עבד מדי חודש מצביע על עבודה רצופה וקבועה, למרות שלא היתה התחייבות לספק לו עבודה תדירה ויומיומית. ""ענף התיירות הוא ענף עונתי, עובדה שיש בה להשפיע על המספר הממוצע של הימים בהם הועסק המערער מדי חודש על ידי החברה".

ערעורו של מורה הדרך התקבל ונקבע כי הוא היה עובד שכיר של "דן יונייטד תיור" על פי מבחן ההשתלבות. הדיון הוחזר לבית הדין האזורי לשם דיון בתביעות הכספיות.

מא/ 0-158 יעל - חב' לשירותי תירות בע"מ - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע י"ג, 185

בית הדין האזורי בבאר שבע "...דחה את עתירת המערערת להצהיר שמדריכי הטיולים המשרתים אותה אינם "עובדים" (שבגינם חייבת היא לשלם דמי ביטוח לאומי), כי אם "עובדים עצמאיים". בית הדין קמא הגיע, על סמך העובדות, למסקנה שבין המערערת לבין המדריכים קיימים יחסי עובד ומעביד ולא ראה עוד צורך להידרש לשאלה בדבר תוקפו של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב - 1972". בית הדין האזורי קבע ש"המערערת, חברה לתיירות שמרכזה באילת - מעסיקה מספר מדריכי מטיילים ותיירים (להלן - המדריכים); המדריכים רשומים, לענייני מס הכנסה ומע"מ כעובדים עצמאיים (עוסקים מורשים), מגישים חשבונית מס למערערת ומקבלים תקבולים לאחר ניכוי מס כנהוג לגבי עצמאיים; המדריכים שלגביהם התנהל המשפט אינם עובדים עם רכב שלהם; המדריכים מוזמנים מדי פעם ליום עבודה או למספר ימים;  המדריכים אינם חייבים להיענות להזמנת המערערת והם רשאים לסרב; מדריך שנענה להזמנה להדריך טיול ומשנה את דעתו - רשאי לשלוח מדריך אחר במקומו ובלבד שהמחליף הינו מדריך מוסמך המקובל על החברה. אזי נוצרת התקשרות ישירה בין המערערת והמחליף; המדריכים עובדים אצל עוד חברות תיירות".

"בשימו נר לרגליו את מבחן ההשתלבות - על שני הפנים שבו - ובאמצו את ההלכות שנפסקו בעניין ירדני נגד אגד בע"מ (פד"ע לז/ 3-97; לא פורסם) "אשר העובדות שם דומות להפליא למקרה שלנו" - פסק בי הדין האזורי כפי שפסק, הגם שנתן את דעתו להיותם של המדריכים רשומים כעוסקים מורשים. בענין זה קבע בית הדין, כי מילוי חובה על פי דיני מסים אין לו השלכה על סוגיה שבדיני עבודה.

בערעור משיגה חברת התיירות על תוקפו של צו הביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי טוען כי במקרה הנדון התקיימו אצל מורי הדרך הפן החיובי והן הפן השלילי שבמבחן ההשתלבות.

נפסק:

 1. אין להתערב בעובדות ובמסקנות בית הדין האזורי.

 2. לפי דברי ההסבר בהצעת החוק, הצו הנדון הוצא על פי סעיף 4א לחוק הבטוח הלאומי, ונועד לעבודות שקשה לקבוע בהן, אם העוסק בהן הוא עובד או עובד עצמאי. סמכותו של שר העבודה "לקבוע סוגו של מבוטח" תגרום לכך "שאדם יידע מראש מה מעמדו לשם הבטחת זכויותיו לפי החוק".

 3. "המילים האחרונות, המודגשות, של הציטוט מדברי ההסבר, תוחמות במדויק את היקף הסוגיה, היינו שהמדובר בסיווגם של מבוטחים-מקרי-גבול לעניין זכויותיהם לפי חוק הביטוח הלאומי ותו לא, וללא השלכה או השפעה על זכויות או חובות לפי מערכת חוקים אחרת או לפי הסדר חוזי תקף כל שהוא".

 4. "בעיניננו המדובר בפריט 7 שבטור א' ("סוגי העבודה): "מורה דרך...בטיולים המאורגנים על ידי...משרדי נסיעות". בטור ב' ("תנאי עבודה") צוין התנאי, והוא ש- "משתלם גמול בעד העבודה" ובטור ג' ("המעביד") נקבע שהמעביד הוא - "החייב בתשלום גמול העבודה". התנאים הנ"ל נתמלאו במקרה דנן: מורי דרך ("המדריכים") עוסקים במלאכתם תמורת תשלום, ונחשבים כעובדם, ודמי הביטוח עבורם צריך שישולמו על ידי החייב בתשלום הנ"ל, הנחשב כמעבידם".

 5. טענת חוסר הסבירות נדחתה.

הערעור נדחה.

תנאי העסקה - פציעה המהלך סיור

ת"א (תל אביב) 8666/90 לאה כהן נ' "אגד תיור" ואח', פ"מ תשנ"ה (ד) 9

עב"ל 176/99 גרץ דניאל - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) (פס"ד מיום 16.7.2002)

בהיות המערער בן 59 החל לעסוק בהדרכת קבוצות תיירים. בעת שהדריך קבוצה לקה באוטם חריף נרחב של שריר הלב ("התקף לב").  בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו להכיר בארוע כתאונת עבודה, אף מבלי למנות מומחה רפואי.

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור והחזיר את התיק לבית הדין האזורי לעבודה על מנת שימונה מומחה רפואי.

נפסק (מפי כב' השופט רם כהן ):

"אין חולק שהוכח: שהמערער שהתחיל לעבודה כמדריך תיירים בגין מבוגר יחסית, בשנת 1992, ומאז במשך שנתיים וחצי הדריך בסך הכל: קבוצה אחת בשנת 1992, אחת בשנת 1993, ועד להדרכת הקבוצה (אשר במהלך הדרכתה לקה בליבו) הדריך בסך הכל שבע קבוצות - לקה בליבו תוך כדי ובמהלך ביקורה של קבוצת תיירים מגרמניה ("הקבוצה"), קבוצה איתה החל במסלול טיולים וביקורים, מעת שהגיעה הקבוצה לארץ ביום 5.4.99, מסלול שנמשך, יום ולילה, עד ליום 11.4.95 ("יום האירוע") עת לקה הוא בליבו".

"המסקנה לענייננו: עבודת הדרכת התיירים לא היתה עבודה שגרתית יומיומית של המערער, אלא בגדר היוצא דופן - לשגרת יומו שלא היתה כרוכה בעבודה זו, או כזו".

"...משהוכח שהמערער עסק בעובדה שלא היה מורגל לבצעה באופן יומיומי, וברקעו הסובייקטיבי ביום האירוע...מביאים למסקנה שאירועי יום האירוע על רקע מצבו הסובייקטיבי של המערער הם בגדר אירוע חריג עבורו"