דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות תנאי תברואה 1994 צו בריכות שחיה מוכרזות תקנות תנאי תברואה תקנות רישוי עסקים תקנות בטיחות בבריכות שחיה

תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א- 2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.         בתקנות אלה -

"בריכת שחיה" - עסק טעון רישוי כמשמעותו בפרט 7.4א לצו רישוי עסקים (עסקים  טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995 (להלן - הצו);

"פארק מים" - עסק טעון רישוי כמשמעותו בפרט 7.4ב לצו.

תנאים לרישוי

2.       לא יינתן רישיון עסק לפי החוק -

(1) לבריכת שחיה, אלא אם כן היא מקום רחצה מוכרז כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש"ל- 1970 (להלן - בריכה מוכרזת);

(2) לפארק מים, אלא אם כן כל בריכת שחיה שבו היא בריכה מוכרזת.

תחילה

3.         תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.