דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

 

אתר זה נכתב ע"י

 עו"ד רוני גולן

משרד רוני גולן, עורכי דין ונוטריון עוסק בדיני תיירות, תעופה, בוררויות וגישורים ועוסק במרבית תחומי המשפט האזרחי וליטיגציה.

לפרטים נוספים אודות המשרד ודרכי יצירת הקשר בקרו באתר: golan-law.co.il

 

 

 

האתר עודכן ביום 18.11.2012

 

עדכונים אחרונים:

(לרשימה מלאה של כל העדכונים הקודמים)

18.11.2012:

 

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"ב - 2011. תקנות אלה מסדירות קבלת אישור כי בית עסק מסוים נמצא  ראוי על ידי משר התיירות למתן שירותים או ממכר טובין לתיירים (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע"ב - 2011, הקובעות כי קיטנה הפטורה מחובת קבלת רשיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, טעונה קבלת אישור מאת משרד החינוך (חוקים ותקנות - קייטנות ומחנות נופש) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב אשר דחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל וקבע כי הפוליסה אינה מכסה סיכוני לידה מוקדמת וכי התנאים הובהרו למבוטחת ולא נפל פגם בכריתת חוזה הביטוח. כן לא מצא בית המשפט פגם בכך שמי שהיתה בקשר עם המבוטחת לא היתה סוכנת ביטוח (ביטוח נסיעות לחו"ל - פסקי דין) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בנצרת, אשר דחה תביעה לפיצוי על נזקי גוף שנגרמו, לפי הטענה, כתוצאה מתאונה במגלשה בפארק מים (אתרים - בריכות ופארקי מים) .

15.10.2012

bullet

נוסף הנוסח האנגלי המלא של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012. החוק פורסם ביום 29.5.2012 ונכנס לתוקפו ביום 16.8.2012. החוק קובע חובת מתן הטבות לנוסע אשר טיסתו בוטלה או התאחרה וכן מטיל חובות על סוכני הנסיעות לסייע לנוסעים במימוש זכויותיהם. החוק קובע כי בית המשפט רשאי להטיל על חברת תעופה שפעלה ביודעין בניגוד להוראות החוק פיצויים לדוגמא של עד 10,000 ש"ח. תקופת ההתישנות למימוש זכויות לפי החוק החדש הינה 4 שנים (תעופה) .

 

3.9.2012:

bullet

עודכן חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982, בתיקון מחודש יולי 2012, לפי קביעה של תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח, מהווה חזקה כי תנאי זה הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכן תיקונים נוספים (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף איזכור לתקנה 385א לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, אשר הותקנה ביום 16.4.2012, אשר אוסרת על בעל רישיון קו לסרב להסיע נוסע מתחנת אוטובוס המוכן לשלם את דמי הנסיעה, אלא בתנאים הקבועים בתקנה (תחבורה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) , התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - הגנת הצרכן).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011 (תעופה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב - 2012 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח מלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א - 2010 (שיט).

bullet

נוסף הנסוח המלא של תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011 (תעופה).

 

1.8.2012:

bullet

עודכנו תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג - 1983 בתיקון משנת 2010 (חוקים ותקנות - תקנות החוזים האחידים).

bullet

עודכנו תקנות הדרכונים, התשי"ב - 1952 בתיקון משנת 2011 (דרכונים - תקנות הדרכונים).

bullet

עודכנו תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד - 1974 בתיקון משנת 2011 (כניסה לישראל - תקנות הכניסה לישראל).

bullet

עודכנה התוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974. בהתאם לתיקונים השונים נקבע כי אזרחי המדינות הבאות פטורים מהחובה להצטייד באשרת תייר (ב/2) לתקופה של עד 3 חודשים: אוקראינה, פלאו, טונגה (כניסה לישראל - פטורים מיוחדים).

bullet

עודכן חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 בתיקון מיום 4.6.2012, לפיו שונו תנאי המעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאגודת ספורט אחרת (חוקים ותקנות - חוק הספורט).

bullet

עודכן חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 באופן שנקבע כי רשות שדות התעופה תחזיק ותפעיל גם את שדה התעופה תמנע על שם אילן ואסף רמון (שדות תעופה - חוק רשות שדות התעופה).

25.6.2012

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012. החוק פורסם ביום 29.5.2012 ויכנס לתוקפו ביום 16.8.2012. החוק קובע חובת מתן הטבות לנוסע אשר טיסתו בוטלה או התאחרה וכן מטיל חובות על סוכני הנסיעות לסייע לנוסעים במימוש זכויותיהם. החוק קובע כי בית המשפט רשאי להטיל על חברת תעופה שפעלה ביודעין בניגוד להוראות החוק פיצויים לדוגמא של עד 10,000 ש"ח. תקופת ההתישנות למימוש זכויות לפי החוק החדש הינה 4 שנים (תעופה) .

 

אודות האתר

אתר זה מיועד לכל מי שמתעניין בתחומי המשפט הנוגעים לתיירות, כמו גם למשפטנים המבקשים לחפש חומר ממוקד בתחום משפטי זה. באתר ניתן למצוא דברי חקיקה וכן פסיקה הנוגעים לתחומים שונים בתיירות  ולהתעדכן בחידושי פסיקה וחקיקה.

הנושאים בהם עוסק האתר הם: סוכנויות נסיעות, אתרי תיירות, מורי דרך, השכרת רכב, כניסה לישראל, יציאה לחו"ל, דרכונים,  תחבורה, תעופה, שיט, טיולים מאורגנים, ביטוח נסיעות לחו"ל, טיים - שרינג, מועדוני נופש ושדות תעופה.

אם הגיע לידיעתכם פסק דין מעניין בתחומים בהם עוסק אתר זה נשמח לקבלו ולשקול את פרסומו באתר.

הודעה על פטור מאחריות

המידע הכלול באתר זה מיועד לקהל הרחב ואין בו משום מתן יעוץ משפטי. אף כי נעשים מאמצים לשמור על דיוק המידע המובא באתר, אנו לא נישא באחריות לכל נזק או תוצאה הנובעים משימוש במידע המתפרסם באתר זה, ואין באתר ובשימוש בו כדי לפטור את המשתמשים בו מבדיקה של המידע הרלבנטי במקור. על המשתמשים לבדוק בעצמם את המידע הרלבנטי בטרם יעשו בו שימוש.

המשך מעבר לעמוד זה מהווה הסכמת המשתמש באתר לתנאי השימוש.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור אליו תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו בלבד ולא לכל ערכאה אחרת.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר ובחומר המתפרסם בו (למעט פסקי הדין והקישורים, אך לרבות עבודת הליקוט) נתונות לעו"ד רוני גולן. ניתנת בזאת הרשות לעשות שימוש פרטי בלבד בחומר המופיע באתר תוך ציון המקור.

 

©This publication includes images from Corel Gallery™ Special Occasions which are protected by the copyright laws of the U.S., Canada and elsewhere. Used under license. The images may not be saved or downloaded and are only to be used for viewing purposes.

mailto:rony@tourism-law.co.il